Almindelige spørgsmål

Her en samling af de mest almindelige spørgsmål.

Spørgsmål 1 – Hvad skal den Gule bakke bruges til i model RM-48 og RM-96 ?

Den Gule æggevenderbakke er den æggene skal stå I når de ruges – sæt æggene med spidsen nedad og forbind de 2 ledninger så vendes/kippes æggene fra side til side hver anden time. – Husk æggevenderbakken tages ud på 18 dagen og æggene ligges på PVC-nettet i bunden af maskinen. Her klækker kyllingerne.

Spørgsmål 2 – Jeg ved ikke om jeg kan samle RM-96 ?

Ved samling af RM-96 ligger du alle delene op på et bord og kigger på billedangivelsen af hvordan delen samles, det kan ikke samles forkert – meningen er at overdelen kan løftes væk og ikke bruges hvis du en dag kun vil ruge 48 æg – bunden med ventilatoren er etageadskillelsen – her sidder ventilatoren nedad. Når alle delene er skruet sammen skal du ikke tænke mere over hvordan pokker du kunne samle det.

Spørgsmål 3 –  Temperaturen ser ud til at svinge meget mellem 37,2 og 37,9 ?

Ja det er ikke ualmindeligt – Temperaturen på displayet er jo en indikation af luftens temperatur i maskinen – og da termostaten siger til og fra til varmelegmet, hvornår den skal slukke og tænde, så er det derfor at disse udsving ses, men disse udsving sker jo flere gange i timen, Derfor skal man tænke på at det er temperaturen på luften i maskinen man ser på displayet ikke æggenes temperatur, æggene vil jo nærmest tage 1-2 timer at skifte 0,5 grad op eller ned, de er jo ikke varme svingene som luften er.
Dvs. de ligger med en temperatur som er den gennemsnits tempereatur der er i maskinen. Det er først et problem hvis maskinen kører 3-4 timer med lav temperatur og derefter 3-4 timer med høj temperatur, så vil æggene selvfølgelig kunne nå at blive påvirket, og skifte temperatur. Men du kan indstille på maskinen hvor meget udsving du ønsker at der max må være – men desto mindre udsving desto mere tænder og slukker varmelegmet i maskinen. Vigtigst af alt, maskinen er ikke isoleret som et køleskab – derfor er den meget påvirkelig for rummets temperatur – så hav ALDRIG en maskine til at stå i en baggang hvor døre går op og i – så luftskiftet og temperaturen er svingene. Maskinerne RM-48 & RM-96 skal stå i stuetemperatur for et godt rugeresultat.

Spørgsmål 4 – Hvad skal nedtællingen bruges til ?

Nedtællingen på displayet er udelukkende en indikator for hvornår at æggene vendes næste gang, den tæller ned fra 2 timer og så vender den kontinuerligt.

Spørgsmål 5 – Fuldautomatisk – og så skal jeg selv putte vand i ?

Ja – med mindre du tilkobler din rugemaskine til din vandinstallation i huset og finder en løsning på hvorledes denne installation kan doserer den smule vand der fordamper i en rugemaskine. 🙂 Med fuldautomatisk mener vi selvfølgelig at du ikke skal rode med at vende æg flere gange om dagen, det er den betegnelse man i daglige tale anvender om rugemaskiner om de er manuelle, halvautomatiske eller fuldautomatiske. Det er kun større industri-rugemaskiner som evt. er tilkoblet en vandinstallation eller har så stor en vandbeholder som den selv doserer af gennem hele rugningen.
Ligeledes er det ikke en fugtigheds doserer der er indbygget men en fugtighedsmåler -som angiver hvor høj fugtigheden er i maskinen. Og fugtigheden i % er afhængig af hvor høj fugtighed der er i det miljø du stiller maskinen samt hvor stor en del af maskinens bund/overflade og kar man fylder med vand. Der skal naturligvis større vandoverflade i en maskine der står i et tørt fyrrum end maskinen der står i en fugtig kælder. Det er noget man undersøger inden man starter en rugning, og med mindre man flytter maskinen så er det samme andel af kar der skal vand i gennem hele rugningen til dag 18
(se den medfølgende rugemanual fra Venje herom disse detaljer)

Spørgsmål 6
Kalibrering af maskine – Jeg er ved at ville tjekke temperaturen i min maskine for at fin- kalibrere, men synes ikke jeg kan måle hvad temperaturen er da den viser forskelligt hver gang jeg kikker ?

Ja det er en god ide at kalibrere sin rugemaskine, men det er svært for det med at måle temperaturer er jo en finurlig størrelse, kunne man få et termometer der viste gennemsnitstemperaturen gennem de sidste 3 timer så havde du en korrekt visning. Situationen er jo den, at luften skifter temperatur i takt med om varmelegemet er tændt eller slukket, og den tænder og slukker jo hele tiden alt efter hvad den får af besked fra termostaten. Så vil du have et retvisende billede af hvad temperaturen er i maskinen, så skulle du faktisk lave 100 aflæsninger gennem et døgn og tage gennemsnittet af hvad du aflæser! Man skal tænke på at æggene ikke svinger i temperatur, deres temperatur er jo gennemsnittet de ligger på, det vil tage et æg 1-2 timer at skifte temperatur 0,5 grad når det ikke er kraftigere varmepåvirkning de får (selvfølgelig putter man dem i kogene vand går det selvfølgelig hurtigere) maskinen skal helst ruge ved de 37,6 – 37,8 grad, men displayet viser jo som termometeret hvad temperaturen er nu og her i maskinen, har man f.eks. et lille glas med ca 60-70 gram vand (svarende til et æg) og måler man så temperaturen på dette vand vil man finde ud af at vandet ikke svinger sådan i temperatur som luften i maskinen gør, det har som ægget en meget længere responstid.

Spørgsmål 7
Det er som om at æggevendebakkerne går på bunden ved store æg og kan derfor ikke vende uhindret ?
JA – da maskinen er udført i plastmateriale kan der fra fabrikkens side forekomme nogle æggevendebakker der er lidt krumme fordi de har været emballeret stramt i denne formspændte facon. Eller at de ved rugning og varmen i maskinen kan sveje lidt hvis man fylder maskinen helt op med store æg. Man kan dog afhjælpe dette ved at tage de enkelte æggevende-vugger ud af vendebakken og skolde vuggen i kogene vand og dermed rette den ud (og evt lade den afkøle helt lettere formspændt den modsatte vej) kan dette ikke helt gøre det ved en fyldt vugge med store æg, kan man ved en ikke helt fyldt maskine aflaste denne ene vugge ved at placerer færre æg i denne vugge – eller opklodse hele æggevenderbakken i den ene eller begge ender med en lille liste (evt rørepind til maling eller lign.) disse tiltag skulle gerne afhjælpe problemstillingen med vugger der driller ved vending når de har en høj belastning af store æg.

Spørgsmål 8 – Jeg kan ikke finde den gummiprop der står beskrevet i manualen.
Gummipropperne er en fejl i nogle versioner af manualen, (dette er rettet i kommende versioner) det er således at der til den gamle version af maskinerne 2013 & 2014 medfulgte der en lille gummiprop til ventilationshullet i bundkassen,  ulempen var dog at propperne arbejdede sig ud og derved mistedes effekten af deres blokering af ventilationshullet – derfor har fabrikken stoppet med at udlevere disse små propper, men derimod anbefales at man på dag 18 hvor hullet skal blokeres at sætte et stykke tape for hullet – da dette ikke sådan ryger ud.

Spørgsmål 9
Jeg kan ikke få temperaturen op på den temperatur der skal være i maskinen – hvorfor ?
(se også spørgsmål 3 + 6)
Den første betingelse for at få rugemaskinen op på den temperatur den skal have er at den står lunt. Husk på et er ikke en højisoleret maskine med 50-80 mm isolering omkring som der er på mange skabs-rugere – men kun en tynd PVC kappe – derfor :
A. Isoleringsmaterialet der fulgte med maskinen skal blive omkring maskinens bund når den ruger.
B. Maskinen skal stå lunt ved stuetemperatur ca 20 grader (en baggang eller et udhus/ værksted dur oftest ikke, og giver et meget ringe rugeresultat, grundet for lav eller for svingende temperaturer)
C. Husk du må IKKE skrue på temperaturen på maskinen for at få den varmere – der skal ALTID i displayet stå den rugetemperatur du ønsker. Skal temperaturen reguleres (Hæves eller sænkes) skal det foregå inde i menuen under CA (se spørgsmål 6) Gøres det IKKE på denne måde vil følere, termostat og varmelegemet tage skade og garantien bortfalder.
D. Rugemaskinen må IKKE overdækkes med flamingo eller lign. eller pakkes ind i tæpper mv. gøres dette kan maskinen ikke komme af med den overskudsvarme den har behov for, under indregulering af temperaturen, samt gøres dette vil følere, termostat og varmelegemet tage skade og garantien bortfalder.

Spørgsmål 10
Det ser ud til at vendebakkerne vipper til den ene side og tilbage igen til samme position – er det normalt. ?
Vendevuggerne vender ikke 100% fra 40 grader den ene vej til 40 grader den anden vej, den vipper jo hver anden time, og i løbet af et døgn har den stået i alle positioner 2-3 gange, præcis som en skrukhøne ville have vendt ægget.
Men har man det godt med at vuggen starter ud med at være kippet til den ene side, for dernæst kippe til den anden side med det samme ? Så prøv tricket her :

Åben låget og lad det hvile op af en væg så du har begge hænder fri.
Klik på reset knappen – Nu vender vuggen – Når vuggen er i yderste position til den ene side trækker I stikket på den lille ledning ned til vendemotoren fra hinanden (så får vendemotoren ikke strøm mere) derefter venter I til maskinen siger et lille klik (det er der hvor den ikke sender strøm ud i den lille ledning mere – Nu sættes stikket sammen igen – Og tryk så på reset knappen igen – Så skal I se, så kører vuggen over til modsatte side og bliver der,  men der vil altså i et interval på et døgn være flere gange hvor vuggen står vandret og det er helt normalt. NB: Du kan altid give reset-knappen et hurtigt tryk – så vender æggene intet andet bliver “reset”

Spørgsmål 11
Hvad hvis maskinen er blevet slukket ved et uheld – er rugningen så spildt og æggene til at smide ud ?
Hvis relæet i huset har været slået fra eller man ved et uheld har slukket ved en stikontakt og opdager at maskinen har stået slukket – så vil det afhængig af hvor lang tid det har stået på selvfølgelig være svært at sige om rugningen er gået tabt – men er æggene ikke helt kolde er der håb, når en skrukhøne er ude og ordne det den skal under en rugning kan den også nogle gange tage lidt lang tid om det og æggene er udenpå måske kolde at mærke på men at bilve  gennemkolde tager immervæk en rum tid. Genoptag rugningen og lys på 10. dagen og / eller nogle dage efter slukningen har fundet sted, og se om der er liv i æggene.

Derfor vil vi selvfølgelig anbefale at maskinen står i et rum med kun lidt trafik, pilfingre og husdyr mv. der kan komme til at slukke på den forkerte knap, ligeledes et rum der ikke er adgang til af katte, da maskinens varme overflade er det rene sviger at komme til at ligge og varme sig på, hvis man er en kat. Og derved kan der nemt blive rykket i ledninger eller forkerte knapper trykket ind.

Spørgsmål 12
Vi har haft et par rugninger med dårligt resultat, hvad kan det skyldes ?

(Hvis alle ovenstående spørgsmål og forhold ikke er opfyldt vil der kunne findes en årsag til dette heriblandt)

Der kan være mange årsager til et dårligt resultat, her vil jeg komme med et par forslag til I kan ændre jeres rugeforhold mv. Det er først og fremmest vigtigt at æggene er befrugtede, dernæst kommer hønsenes sundhed og hanens fertilitet spiller også ind som et vigtigt aspekt, er dyrene indavlet meget familiært kan også forsage dårlig klækning, selvom udviklingen af kyllingerne i æggene er forløbet normalt. Er æggene opbevaret korrekt under indsamling, og frem til de skal i rugemaskinen, ved 10-12 grader og vendt 2 gange dagligt kan dette også have indflydelse. Har æggene været sendt med posten og fået rystelser som ikke nødvendigvis har skadet æggets ydre kan dette også være årsagen. Maskinens placering er MEGET VIGTIG nogle af modellerne har ikke megen isolering for varme – kulde udsving og er der forskellig temperatur i det rum maskinen står vil dette også kunne påvirke rugningens resultat – varmelegemet i mange af RM modellerne er ikke nævneværdigt stort (på nær JN og REAL) og på størrelse med en lighter dvs. de kan ikke følge med mht store udsving i det rum maskinen står. Man må ikke tildække maskinen da den så heller ikke “kan ånde” og komme af med den overskudsvarme der er behov for.
At stille rugemaskinen i et fyrrum er en rigtig dårlig ide, dels kan temperaturen være svingene ift. fyrets ydelse men ligeledes er rummet ofte meget tørt og ilt fattigt.
Det er vigtigt at man regelmæssigt får kaliberet maskinen således at den temperatur der står i displayet også er den fysiske temperatur der også er i maskinen. (se spørgsmål 6)

Ofte oplever vi at folk ruger med for høj fugtighed frem til dag 18 og det er noget rod, da ægget dermed har for lille en udtørring, det er vigtigt at æggets indhold svinder således at luftblæren over kyllingen ca fylder 1/4 del af ægget – ellers kan kyllingen ikke vende sig rundt inde i ægget og dermed kunne pikke hul i skallen 360 grader rundt, så låget på ægget kan lukkes op, og kyllingen komme ud, et tydeligt tegn på at du har ruget med for høj fugtighed er, at hvis luftblæren kun er på størrelse med en 2 krone eller 1/5 eller 1/6 del af ægget – samt at når kyllingerne skal klække så ligger der mange æg tilbage hvor kyllingen lige har prikket hul et enkelt sted og så ikke kommet videre og derefter er den død.

Spørgsmål 13
De nye RM56 modeller hvor teknikken sidder i bunden er sværer at rengøre ?

Enig ! – Den eneste ulempe der ved den model er at blæser samt følere mv sidder i bunden derfor kan man med fordel benytte et tyndt klæde (stofble) klippe til så der er et par cm. rundt ved kanten som er fri, så vil skaller og skidt fra kyllingerne ikke ryge ned på samme vis foruden dette tiltag. Husk når man anvender vand i denne maskinmodel så er det KUN de 2 ydre kar langs kanten der må benyttes vand i (endelig ikke midterfeltet så beskadiges elektronikken, og ødelægges maskinen af fugt i dette midterfelt bortfalder garantien.)