Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ethvert salg fra Venjes webshop (internetbutik), medmindre andet særskilt aftales mellem Venje og kunden. For forbrugerkøb gælder som udgangspunkt købelovens regler herfor og for køb mellem erhvervsdrivende købelovens almindelige regler.

1. Bestilling og fortrydelsesret
Bestilling kan alene foretages af personer, der er fyldt 18 år.
Alle aftaler indgås på dansk.

Bestilling kan ske pr. e-mail til info@venje.dk via www.venje.dk.
Ved bestilling på www.venje.dk følges denne vejledning:
A. Vælg / udse dig vare type og nummer
B. Send en mail til info@venje.dk med oplysning om vare og dine kontaktdata
C. Venje returnere en ordrebekræftelse med betalingsinfo og leveringsdato
D. Foretag betaling med ordrenummer oplyst
E. Venje returnere en kvittering når betaling er registreret
Bestilling af varer afgives bindende på www.venje.dk ved besøg i internetbutikken.
For standardvarer gælder dog 14 dages fortrydelsesret fra kunden modtager varen.

Der følger altid med leverancen, produktbeskrivelser og brugervejledninger til kundens brug. Såfremt kunden ønsker yderligere rådgivning fra Venje, kan dette ske ved henvendelse på tlf.nr. (nyt nummer kommer) eller e-mail info@venje.dk.

Straks efter bestillingen modtager kunden en kvittering på, at vi har modtaget bestillingen, bestillingen indeholder et ordrenummer.

2. Ordrebekræftelse og levering
Er der ingen hjemme ved leveringen, og afsætning på adressen ikke er aftalt, tages varen med retur af det pågældende fragtfirma. I så fald skal kunden selv booke nu leveringstid fra fragtfirmaet. Ryger varer retur vil Venje kan omlevering ske for kundens regning ved forudbetaling.

Kunden kan dagen før aftalt leveringstid – senest kl. 12.00 – udskyde dette ved fremsendelse af e-mail til info@venje.dk. Der vil herefter tilgå kunden oplysning om nyt leveringstidspunkt. Transportfirmaet er ansvarlig for skader på varen under forsendelsen, såfremt kunden reklamerer over skaden i overensstemmelse med bestemmelserne herom nedenfor under punkt 3.

Venje s’ leveringstid er normalt maksimum 3 hverdage for standardvarer. I ferier og helligdagsperioder vil leveringstiden kunne være af længere varighed.

Ved levering på Bornholm og andre ikke brofaste øer samt i udlandet opkræves særskilt transporttillæg.

3. Modtagelse af varer
3.1.

Det er vigtigt, at kunden straks ved modtagelsen kontrollerer varen for synlige fejl/mangler f.eks. brudskader eller ridser, samt om varen stemmer overens med ordrebekræftelsen. Hvis varen er beskadiget eller ikke stemmer overens med ordrebekræftelsen, skal det anføres på fragtbrevet, når der kvitteres for modtagelsen, eller modtagelse kan helt nægtes. Hvis der kvitteres for varen uden angivelse af fejl/mangler, eller hvis det er aftalt, at varen leveres på kundens adresse, uden at kunden er til stede, kan Venje ikke påtage sig noget ansvar for eventuelle synlige mangler ved varen. Såfremt varen er modtaget, men det på fragtbrevet er anført, at den har fejl/mangler, kan kunden følge proceduren i punkt 3.2. I forbindelse med Rugemaskiner RM48 og RM96 – skal det bemærkes at den isolerende flamigo emballage, oprindelig er tænkt som en emballage til beskyttelse af produktet, men noget Venje anbefaler at man gemmer og benytter til isolering af maskinen, dog kan flamingoen som er et meget porøst materiale, risikere at have revner eller småskader – dette har dog ingen praktisk betydning for produktets funktion – vi anbefaler derfor ligeledes at man taper flamingoen under alle omstændigheder, om den er revnet eller ej, for at man har en intakt isolering mange år frem. Derfor skulle isoleringen være revnet eller have skader vil dette ikke kunne dækkes af nogen form for garanti eller ombytning, da det er en emballage som vi blot anbefaler at man benytter – skønt det ikke er et must for brugen af maskinen.

3.2.

For at udbedre manglen hurtigst muligt kan kunden reklamere eventuelt med fotodokumentation ved henvendelse pr. e-mail: info@venje.dk med angivelse af ordrenummeret, der fremgår af ordrebekræftelsen. Reklameres ikke inden for to døgn, fortaber kunden retten til at reklamere over transportskader eller forkert/manglende fremsendt vare.

4. Garanti
Kunden har 2 års reklamationsret på leverede varer i overensstemmelse med købelovens bestemmelser. Dog ydes som nævnt ingen garanti for synlige skader/brudskader og lignende efter, at varen er leveret til kunden. Original faktura skal til enhver tid fremvises ved brug af reklamationsretten.

5. Venje s’ mangelansvar
Venje påtager sig mangelansvar i overensstemmelse med købelovens regler herom. Købelovens regler for forbrugerkøb er følgende:

Køberens mangelsbeføjelser

§ 78. Lider salgsgenstanden af en mangel, har køberen valget mellem
1) afhjælpning af mangelen,
2) levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering),
3) et passende afslag i købesummen eller
4) ophævelse af købet, hvis mangelen ikke er uvæsentlig.

Stk. 2. Køberen kan ikke kræve omlevering eller afhjælpning, hvis gennemførelse af den valgte beføjelse er umulig eller vil påføre sælgeren uforholdsmæssige omkostninger. Der skal herved tages hensyn til salgsgenstandens værdi uden mangler, mangelens betydning, og om anden beføjelse kan gennemføres uden væsentlig ulempe for køberen.

Stk. 3. Tilbyder sælgeren afhjælpning eller omlevering, kan køberen ikke kræve et passende afslag i købesummen eller ophævelse af købet.

Stk. 4. Sælgeren skal opfylde krav eller tilbud om afhjælpning eller omlevering inden for rimelig tid, uden udgift og uden væsentlig ulempe for køberen, jf. § 79. Sker dette ikke, kan køberen kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, omlevering eller, for så vidt dette kan ske uden uforholdsmæssige omkostninger, lade mangelen afhjælpe for sælgerens regning.”

6. Reklamation
Kunden har 2 års reklamationsret på leverede varer i overensstemmelse med købelovens bestemmelser.

Er reklamationen berettiget, og der i øvrigt er reklameret rettidigt fra kundens side, gælder følgende:
Venje er ikke ansvarlig for tab af evt igangværende rugninger såfremt der er tale om rugemaskiner, herunder heller ikke erstatning af rugeæg og tilkøbt udstyr.  Øvrige produkters brug kan Venje ligeledes ikke gøres ansvarlig for tab ved brugen af.
Returnering og genfremsendelse af leverede varer deles fragtomkostningerne således at køber selv betaler fremsendelse af det reklamerede varer, og Venje betaler fremsendelse af en erstatningsprodukt. I det omfang varer skal returneres til Venje, kan varerne enten afleveres eller sendes til vores adresse i Hinnerup.
Returnering af leverede varer udenfor Danmark betaler køber alene fragtomkostningerne således at køber selv betaler fremsendelse af de reklamerede varer.
Såfremt returvarer ikke ønskes, eller det er indenfor fortrydelsesretten betaler kunden fremsendelse af den defekte eller returnerede varer, dvs. fragtomkostningerne er kundens eget ansvar. Ved reklamation kan kunden rette henvendelse pr. e-mail eventuelt med fotodokumentation til info@venje.dk. Kunden vil herefter modtage en e-mail om, hvorvidt reklamationen kan godkendes. Såfremt en ny vare ikke kan leveres evt. på grund af udgået model, farve m.m., vil kunden modtage besked om muligheden for reparation, afslag i prisen eller det fulde beløb refunderet. Kunden kan herefter ikke gøre yderligere krav gældende overfor Venje. Da returnering af varer kun kan finde sted i original emballage, er det kundens ansvar og risiko at sørge herfor, idet varen ellers ikke kan returneres. Det er vigtigt, at kunden samtidig med returnering af en vare, medsender ordrebekræftelsen til Venje.
Viser det sig efterfølgende, at der ikke er fejl/mangler ved varen, er kunden forpligtet til at afholde fragtomkostningerne, hvorfor Venje er berettiget til at fremsende særskilt faktura herfor. Indsendte varer indenfor reklamationsretten skal returneret i original emballage eller emballeres / indpakkes i lignende forsvarlig emballage. Hvis ikke dette er gjort bortfalder venje.dks erstatningspligt og garanti da det er selvforskyldt at varen er skadet.
Når varer returneres til gennemgang eller reparation tages forbehold for tidspunkt for gennemgang af varer, eftersom Venje.dk har en aftale med en tekniker som ca. afhenter eventuelle varer hvert kvartal. Derfor tilses de fremsendte vare ikke før denne tekniker overdrages produktet.

7. Forsinkelse
Venje påtager sig ikke ansvar for forsinkelser, idet leveringstidspunkter oplyst over for kunden alene er vejledende.

8. Ansvar i øvrigt
Venje påtager sig det ansvar, der følger af den til enhver tid gældende lovgivning, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang. Dette gælder tillige for produktansvar, som Venje fraskriver sig, i det omfang lovgivningen tillader det.

9. Priser
Alle priser oplyst i Venje´s internetbutik er inklusive 25% moms, men ekskl. porto/fragt. Der tages dog forbehold for prisstigninger, valutaændringer, forcemajeure, forhøjelse af afgifter og lignende, ligesom der tages forbehold for specifikation-ændringer vedrørende produkter samt fejl på hjemmesiden (trykfejl). Alle priser er dagspriser og opdateres løbende.

Venje har ret til når som helst at ændre oplyste priser, standarder etc. og Venje har mulighed for at starte en tilbudskampagne uden at kunder som forinden har bestilt en vare til fuld pris kan kræve nogen form for refusion.

10. Betaling
Ved betalingen følges instruktionen i internetbutikken, under betaling og bestilling.
Kunden bedes oplyse ordrenummer ved betalingen.

11. Persondata
Oplysninger afgivet overfor Venje i forbindelse med bestilling af varer vil blive registreret i Venje’s database. De indsamlede oplysninger er kundens navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Disse oplysninger vil alene blive anvendt i forbindelse med levering af den bestilte vare, besøgsstatistik med henblik på at forbedre Venje’s website og eventuel til efterforskning af svindel med betalingskort, overførsler eller andet. Venje’s medarbejdere har adgang til Venje’s kundedatabase, men er pålagt ikke at videregive oplysninger til udenforstående. Den dataansvarlige er den til enhver tid værende direktør.

Venje videregiver ikke e-mailadresser eller oplysning om kunder til tredjemand og sender ikke uopfordret e-mails til sine kunder.

Kunden kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret i Venje´s database, og kan naturligvis altid gøre indsigelse herimod i henhold til persondataloven.
Cookies anvendes ikke.

Venje følger lovgivningens bestemmelser om registrering af kunder i sin database og gemmer således i henhold til regnskabslovgivningen relevante oplysninger i minimum 5 år. Såfremt en kunde er oprettet i Venje´s kundedatabase, men ikke har foretaget indkøb de seneste 5 år via denne, kan kunden når som helst anmode om at få sine data i databasen slettet. Dette kan ske ved fremsendelse af e-mail til info@venje.dk.

12. Lovvalg
For enhver bestilling i Venje’s internetbutik gælder den til enhver tid gældende danske lovgivning, ligesom eventuelle tvister afgøres ved de danske domstole.

13. Firmaoplysninger
Venje

Etableringsdato: 01.01.2014

Tlf.:  (Nyt nummer kommer)
E-mail: info@venje.dk
www.venje.dk